We design products for real people, understanding their changing needs and inspiring them to dream bigger .

Innovative designs loved by consumers . Concept sketchwork . 3D concept visuals . 2D plan diagrams for production teams . Prototyping . 3D file creation for tooling . Project management from concept to product entering the market .

Innowacyjny projektowanie produktów uwielbianych przez konsumentów . Szkice koncepcji . Wizualizacje 3D . Rysunki techniczne 2D dla zespołów produkcyjnych . Pliki 3D do oprzyrządowania . Zarządzanie projektem od koncepcji do wprowadzenia na rynek . 

DESIGN INNOVATION

CO.LAB Product Innovation Glassware design Must have award Studio projektowe Agencja kreatywna Agencje kreatywne w Polsce Projektowanie wzornictwa Interdyscyplinarne studio projektowe Pracownia projektowa
Screenshot 2021-11-05 at 16_edited.jpg

STRUCTURAL PACKAGING DESIGN

Glass bottles . Pet bottles . Cardboard boxes . Paper sleeves . POS . Plastic containers . Paper pulp packaging . Stock packaging recommendation and advice .

Butelki szklane . Butelki PET . Opakowania kartonowe . Rękawy papierowe . POS . Opakowania plastikowe . Opakowania z masy papierowej . Rekomendacje i dostosowanie gotowych opakowań .

...you may be sitting on a huge opportunity. We work with ambitious businesses who have a history of B2B manufacturing, helping them to create a portfolio of products under their own brand. Take advantage of your established infrastructure and distribution networks and work with the best (us) to get your B2C future off to an incredible start. Did we mention we design brands as well?

Jeśli jesteś producentem... możesz mieć przed sobą ogromną szansę. Współpracujemy z ambitnymi firmami, które mają historię produkcji B2B, pomagając im tworzyć portfolio produktów pod własną marką. Skorzystaj ze swojej ugruntowanej infrastruktury i sieci dystrybucji i współpracuj z najlepszymi (nami), aby Twoja przyszłość B2C miała świetny start. Czy wspominaliśmy, że również projektujemy marki?

CO_edited.jpg
CO.LAB Product Innovation Concept Design for Industrial Design sketches sketching pencil Studio projektowe Agencja kreatywna Agencje kreatywne w Polsce Projektowanie wzornictwa Interdyscyplinarne studio projektowe Pracownia projektowa
If you're an entrepreneur...

...and you have an idea for a product you want to develop, we want to work with you. From hand sketchwork and ideation through to prototyping and preparation for manufacturing, we work closely with you to bring your concept to life. The in-depth research we do during the new product development process makes sure that your product gains that all-important competitive advantage. We can even create the packaging for you.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą... i masz pomysł na produkt, który chcesz rozwijać, chcemy z Tobą współpracować. Od szkiców i pomysłów, po prototypowanie i przygotowanie do produkcji, ściśle współpracujemy z Tobą, aby wprowadzić Twój pomysł w życie. Dogłębne badania, które przeprowadzamy podczas procesu rozwoju nowego produktu zapewniają, że Twój produkt zyska tak ważną przewagę konkurencyjną. Możemy nawet zaprojektować opakowanie dla Ciebie.

CONTACT.

Call us . Zadzwoń do nas!

In English: (+48) 510 02 22 22

Po Polsku: (+48) 510 62 22 29

Email us . Napisz maila!

hello@thecolab.pl

 

COLAB Jack Watson

al. T. Kościuszki 69 lok. 7

90-436 Łódź, Poland

REGON 384556955

NIP 725 22 93 927

Thanks for submitting! Dzięki za wiadomość!

BRANDING . PACKAGING . INDUSTRIAL DESIGN . STRATEGY .

PROJEKTOWANIE MARKI . PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ . WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE . STRATEGIA . 

© COLAB Jack Watson 2019 - 2021