top of page

We harness the power of
good design thinking to help you grow your business .

CO.LAB Brand and Packaging Design BISON energy drink can design Studio projektowe Agencja kreatywna Agencje kreatywne w Polsce Projektowanie wzornictwa Interdyscyplinarne studio projektowe Pracownia projektowa

Creation of a unique brand story . New brand identity design . Brand identity redesign . Tagline creation . Brand naming . Stationery design . Presentation template design . Website design and build . Marketing material design . Marketing presentation creation . Team communications training .

Projektowanie marki: Stworzenie unikalnej historii o marce . Design tożsamości nowej marki . Redesign tożsamości marki . Tworzenie sloganu . Nadanie nazwy marce . Projektowanie papieru firmowego . Projekt szablonu prezentacji . Projekt i wykonanie strony internetowej . Projektowanie materiałów marketingowych . Tworzenie prezentacji marketingowych . Szkolenie z komunikacji zespołowej .

Front of pack concept design for trade presentations . Full packaging layout across all formats . Print-ready packaging artwork . Structural packaging design . Container and bottle design . Packaging mock-up creation . Packaging adaptation for the Polish market . Packaging adaptation for international markets .

Projektowanie opakowań: Projekt koncepcyjny przedniej części opakowania do prezentacji handlowych . Całościowy layout opakowań we wszystkich formatach . Grafika opakowań gotowa do wydruku . Projektowanie opakowań strukturalnych. Design pojemników i butelek . Tworzenie makiet opakowań . Dostosowanie opakowań na polski rynek . Dostosowanie opakowań na rynki międzynarodowe .

CO.LAB Brand and Packaging Design for HEKAYAT Food Can Label Design Studio projektowe Agencja kreatywna Agencje kreatywne w Polsce Projektowanie wzornictwa Interdyscyplinarne studio projektowe Pracownia projektowa
CO.LAB Brand Design Restaurant Logo Design on Sign TAVA Studio projektowe Agencja kreatywna Agencje kreatywne w Polsce Projektowanie wzornictwa Interdyscyplinarne studio projektowe Pracownia projektowa

We use workshopping as a tool to solve issues, discover opportunities and drive projects forwards, fast. These in-depth and productive sessions can be carried out in either English or Polish language and must include all the key project stakeholders.

 

Brand positioning workshop . Brand innovation & opportunities workshop . Team on-boarding workshop .

Wykorzystujemy warsztaty jako narzędzie do szybkiego rozwiązywania problemów, odkrywania możliwości i kontynuowania projektów, sprawnie. Te dogłębne i produktywne sesje mogą być prowadzone w języku angielskim lub polskim i obejmują wszystkich kluczowych interesariuszy projektu.

 

Warsztaty z pozycjonowania marki . Warsztaty możliwości & innowacji marki . Warsztaty wprowadzające dla zespołu .

Our solution for achieving design effectiveness is a close working relationship. By combining our expertise with yours and sharing insights and experience through regular conversations, the outcome is richer and more meaningful for your business and your customers.

Nasze rozwiązanie, pozwalające osiągnąć skuteczność projektu, polega na ścisłej współpracy. Łącząc naszą wiedzę z Twoją

oraz dzieląc się spostrzeżeniami i doświadczeniem poprzez regularne rozmowy, otrzymujemy wynik, który jest bogatszy

i bardziej znaczący dla Twojej firmy i Twoich klientów.

CO.LAB Brand Design Agronomy business cards with logo design Studio projektowe Agencja kreatywna Agencje kreatywne w Polsce Projektowanie wzornictwa Interdyscyplinarne studio projektowe Pracownia projektowa
CO.LAB Alcohol brand design Klasztorna Likiery i wódki craftowe Studio projektowe Agencja kreatywna Agencje kreatywne w Polsce Projektowanie wzornictwa Interdyscyplinarne studio projektowe Pracownia projektowa
If you're a start-up company...

Before your customers use your products and services, your brand has to catch their attention. We create designs that are worth talking about, ensuring that this immensely important first encounter is as engaging as possible and builds the foundation for a strong and loyal brand relationship.

Zanim Twoi klienci skorzystają z Twojego produktu lub usługi, Twoja marka musi zwrócić ich uwagę. Tworzymy projekty, które są warte dyskusji, upewniając się, że to niezwykle ważne pierwsze spotkanie jest jak najbardziej interesujące i buduje fundament silnych

i lojalnych relacji z marką.

CONTACT.

Call us . Zadzwoń do nas!

In English: (+48) 510 02 22 22

Po Polsku: (+48) 510 62 22 29

Email us . Napisz maila!

hello@thecolab.pl

 

COLAB Jack Watson

al. T. Kościuszki 69

90-436 Łódź, Poland

REGON 384556955

NIP 725 22 93 927

Thanks for submitting! Dzięki za wiadomość!

BRANDING . PACKAGING . BRAND POSITIONING & STRATEGY .

PROJEKTOWANIE MARKI . PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ . STRATEGIA . 

© COLAB Jack Watson 2019 - 2023

bottom of page