top of page

Combining powerful strategic design thinking
with insights and experience to make your business more profitable .

We are an international branding design agency. We offer a fully in-house service from start to finish, ensuring consistency of vision, eagle-eye management and clarity of results on every project.

1 ANIMAL ISLAND COLAB CANS.jpg

In true creative-agency-website-speak, we have to say we love a challenge. But we really do. Bring us a challenge and we'll use our creative brain-power to come up with a solution that wows both you and the people you sell to. If an idea is playing on your mind, we will work with you to make it happen. If an existing project is dragging on and deadlines are fast approaching, we're here to pick up the pieces in spectacular fashion.

Mówiąc prawdziwym żargonem strony internetowej agencji kreatywnej, musimy powiedzieć, że uwielbiamy wyzwania. Taka jest prawda. Przedstaw nam swoje problemy, a my użyjemy naszych mocy kreatywnego myślenia, aby znaleźć rozwiązanie, które zachwyci zarówno Ciebie, jak i osoby, którym sprzedajesz. Jeśli jakiś pomysł chodzi Ci po głowie, będziemy współpracować z Tobą, aby go zrealizować. Jeśli ktoś Cię zawiódł i zbliżają się terminy, jesteśmy tutaj, aby pozbierać części w spektakularny sposób.

Our team is your team .
Let's make success together .

We work with you on equal terms, so think of us as an extension to your team. Really. The world won't wait for projects that take months to reach the market, so we keep the lines of communication open at all times to deliver high-quality, effective design in less time. A true collaboration of expertise.

Współpracujemy z Tobą na równych warunkach, więc pomyśl o nas jako o rozszerzeniu Twojego zespołu. Naprawdę. Świat nie będzie czekał na projekty, których wprowadzenie na rynek zajmuje miesiące, dlatego kanały komunikacji mamy zawsze otwarte, aby dostarczać wysokiej jakości, efektywne projekty w krótszym czasie. Prawdziwa współpraca doświadczenia.

CO.LAB Vodka brand design Klasztorna Porterówka Craft Spirit label design Studio projektow
HI-SPOT WALLPAPER ALL.jpg

We're hands-on and curious, exploring ways to make things better and questioning the quality of what's been done before. We get out there and research the competition, experiment in the workshop and create solutions that are elegant and effective. 

Jesteśmy zaangażowani i dociekliwi, nieustannie szukając sposobów na ulepszanie rzeczy i kwestionując jakość tego, co zostało dotychczas zrobione. Wychodzimy i badamy konkurencję, eksperymentujemy w warsztacie i tworzymy rozwiązania, które są eleganckie i skuteczne.

Winning hearts and minds around the world .

We create brands that are worth talking about, attracting attention from the very first encounter and building the foundation for a strong and loyal brand relationship.

Tworzymy marki, o których warto rozmawiać, przykuwając uwagę od pierwszego kontaktu z nimi i budując fundament silnej i lojalnej relacji z marką.

bar i pudel-01_edited_edited.jpg

GOOD DESIGN CAN CHANGE THE WORLD

Dobry design może zmienić swiat

CO.LAB brings over ten years of London agency experience and good design thinking to Łódź, the creative heart of Poland. With expertise in BRANDING, PACKAGING and CREATIVE ARTWORKING for print, our collaborative approach helps clients to grow their businesses on both a local and international level, making the most of untapped opportunities and hopefully picking up a few awards along the way.

 

Client experience includes: Energizer, Marpoint, Marstons, Pinot Wine & Spirits, Trend Glass, VAFO Group, Whitworths Sugar.

Otwarcie CO.LAB wnosi do Łodzi, kreatywnego serca Polski, dziesięcioletnie doświadczenie londyńskich agencji designu i dogłębnego myślenia projektowego. Z doświadczeniem w PROJEKTOWANIU MAREK i OPAKOWAŃ, nasze podejście, oparte na współpracy, pomaga klientom rozwijać ich firmy zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, jak najlepiej wykorzystując ich dotychczas nie zgłębione możliwości i mamy nadzieję, zdobywając po drodze kilka nagród.

Doświadczenie z klientami obejmuje między innymi: Energizer, Marpoint, Marstons, Pinot Wine & Spirits, Trend Glass, VAFO Group, Whitworths Sugar.

NETWORK . Społeczność

The CO.LAB team is strengthened by our little black book of talented and trusted collaborators. Each an expert in their field, they ensure that we can deliver any project of any size across many different markets. They also share their insight to enrich the final outcome, helping us to produce and market world-class designs with unique stories. 

Zespół CO.LAB jest wspierany naszą małą czarną książeczką utalentowanych i zaufanych współpracowników. Każdy, będąc ekspertem w swojej dziedzinie, gwarantuje to, że ​​możemy dostarczyć projekty dowolnej wielkości na wielu różnych rynkach. Dzielą się oni także spostrzeżeniami, aby wzbogacić ostateczny rezultat, pomagając nam tworzyć i wprowadzać na rynek światowej klasy projekty z wyjątkowymi historiami.

IMG-6117_edited_edited.jpg

Jack Watson

Creative Director

INEZ%20KOCHANOWICZ-WATSON%20BW_edited.jpg

Inez Kochanowicz-Watson

Senior Product Design Consultant

Ewa Bona UI UX design.jpg

Ewa Bona

UI/UX Designer, Illustrator

Oliver Murphy Art director coolab_edited.jpg

Oliver Murphy

Brand Designer and Art Director

Mike Leahy colab consultant.jpg

Mike Leahy

Marketing and Planning Consultant

Jessica Zausmer colab sustainability adv

Jessica Zausmer

Adviser on Circular Design

CONTACT.

Call us . Zadzwoń do nas!

In English: (+48) 510 02 22 22

Po Polsku: (+48) 510 62 22 29

Email us . Napisz maila!

hello@thecolab.pl

 

COLAB Jack Watson

al. T. Kościuszki 69

90-436 Łódź, Poland

REGON 384556955

NIP 725 22 93 927

Thanks for submitting! Dzięki za wiadomość!

  • Instagram

BRANDING . PACKAGING . BRAND POSITIONING & STRATEGY .

PROJEKTOWANIE MARKI . PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ . STRATEGIA . 

© COLAB Jack Watson 2019 - 2023

bottom of page